Valentim R. Fagim

24/05/2010

Entrevista em vieiros

Filed under: Entrevistas — valentimrfagim @ 11:14 AM

A entrevista foi gravada em vídeo. Na notícia aparece um resumo em formato escrito.

Anúncios

22/03/2010

Entrevista em Galicia Hoxe.

Filed under: Entrevistas — valentimrfagim @ 11:04 PM

Pode-se ler aqui tal como foi editado.

Que lle parece que esta entrevista vaia ser transcrita en galego normativo?
Normal, é a vosa liña editorial.
Por que, segundo vostede, deberiamos reintegrarnos? non son xa as cousas abondo complicadas?
Precisamente por iso. Hai certo consenso en que existe unha comunidade lingüística chamada galego-portugués que ten tres variedades, a galega, a portuguesa e a brasileira. Tendo en conta que desas hai dúas que tiveron éxito, pois a nosa lingua en Portugal e no Brasil é a lingua de todas as clases sociais, a lingua que se usa para todo, o máis lóxico é espellarse nela e non irmos por libre.
Mais os portugueses adoitan ignorarnos lingüisticamente.
Depende.
Iso si que é galego.
Iso si.
Podería contarlle unha anécdota. Nunha estadía en Lisboa, amosei a un profesor de portugués da Namibia –un mozo bastante novo, que facía nun curso na Universidade Nova, e que non me cría cando lle falaba da existencia do galego e da coincidencia lingüística– a Historia da lingua portuguesa de Ivo Castro, naquela altura o manual máis punteiro, onde especifica as tres variantes do portugués das que vostede fala e como a lingua nacera en territorio galego, etc. e o home non acreditaba. “Mas isso é uma descoberta, haveria que dar aulas sobre isso! Você tem de vir a Namíbia a contá-lo!” E xa ao final bromeaba: “Tou a falar galego”.
Acho que con Portugal temos que facer un traballo de diálogo, sentar a falar con eles. Por exemplo, a Academia Galega da Língua Portuguesa é o que está a facer e iso dá froitos. A Universidade Aberta, que é como a Uned en Portugal, vai instalar dúas sedes na Galiza e a lingua vai ser a portuguesa. Hai que rozarse, hai que falar, mimarse, explicar.
Iso soa ben. Daquela, os historiadores da lingua en Galiza son pouco cariñosos?
O que acontece é que nos anos 70-80 houbo dúas estratexias, unha é a que defendemos nós, a chamada reintegracionista e outra é a que defendía que o galego tiña que ir por libre, e foi a que triunfou. Porén, un dato histórico moi pouco coñecido é que no ano 1980 había unha normativa oficial, elaborada por unha comisión presidida por Carvalho Calero –fanse agora cen anos do seu nacemento– e que era moi parecida á actual, mais cunha diferenza importantísima: xa no prólogo especificaba que tiñamos que escribir así por motivos circunstanciais, mais habia que ir avanzando na confluencia co portugués. Esa normativa foi eliminada no ano 1983 e foi colocada outra no seu lugar, que dicía o contrario, en coincidencia cunha maioría absoluta do Partido Popular.
Non obstante, quen fala agora algo do portugués é precisamente o Partido Popular. Son os do PP reintegratas?
Non. É un discurso moi vello e nunca conseguido. Fraga tamén ten falado de Portugal, pero hai que pasar da teoría á práctica. Non é unha cuestión filolóxica, é política. É moi importante dicir isto, porque haberá filólogos que defendan unha ou otra opción e con argumentos máis ou menos sensatos mais é unha cuestión política e cultural.
Claro que a fidelidade filoloxica inclinaría a balanza cara á lusofonía, polo menos en certos aspectos como nh ou lh.
A quen lle vai preguntar!. Sería así, mais é máis complicado do que iso.
Desenvolva esa complexidade.
Se nós falamos portugués isto coloca o conflito lingüístico non en chave española, mais en chave internacional. Vou por un exemplo, que nunca vai acontecer na galiza, mais que se pasou no Quebeque, unha parte do Canadá onde falan francés. Anos 60, o presidente francés De Gaulle chega e berra, Vive le Québec libre! (Viva o Quebec libre), o que causou un grande impacto a nivel internacional. Evidentemente, nunca van vir a Galiza nin Sócrates nin Lula a berrar Viva galiza libre, mais a confluencia co portugués coloca a lingua nun nivel mundial, iso com certeza.
Non vai vir Lula, pero a última vez que estivo aquí Caetano Veloso si que dixo que ía falar portugués porque eramos a mesma lingua.
Por fortuna cada vez está a haber máis achegamento cultural entre o Brasil e a Galiza. O gaiteiro Carlos Nuñez edita un cd no Brasil, por exemplo. Uxía Senlle organiza Cantos na Maré. E é verdade que cada vez que vén un brasileiro temos que lle explicar como é o tema da lingua, mais chegará un día que iso non suceda. Para iso ten que acontecer algo dentro.
Que ten que pasar?
A imaxe que damos é confusa. Hai mes e medio estivo en Vigo a RTP (Rádio e Televisão de Portugal) para facer unha serie de entrevistas pola rúa. Eran os saldos en Portugal e querían animar a que foran de saldos alí. Todas as persoas que entrevistaron falaban en castelán. Aquela entrevista podía ter sido em Murcia e ninguén se daría conta.
Cada vez pasa menos, pero ás veces un vai a Portugal e lle responden en castelán.
Cando unha lingua non ten Estado non se vé. Saben que existe a Galiza mais non saben que ten un idioma. Eles queren ser amábeis e se soubesen que nós falamos unha forma de portugués era moito máis simple, mais non saben. Vou contar unha historia real .
Conte, conte.
Está un brasileiro e chega un galego e comezan a falar.
Vai contar un chiste –unha piada, que diría vostede–?
Non, aínda que pode resultar gracioso. O galego fala no seu galego e o brasileiro fala no seu e enténdense perfectamente. Acaban de falar, despídense e o brasileiro dime “ten unha lingua moi parecida á miña”. Entendéronse ben mais establece a  fronteira de non seren a mesma lingua. Foi educado para iso. Despois chega un portugués e teñen dificultades para se entenderen. Acaban a conversa e o brasileiro dime: “ten un portugués tan fechado que teño dificultades para entendelo ben”. É fascinante.
Pero por que adoptaron vostedes unha grafía ten estraña?
A que se refere?
Desde logo non a lh, nin a nh, nin a moitas outras cuestións. Falo dese -çom, que a moitos lles soa tan artificial.
Basicamente, a ortografía do portugués é a nosa ortografía medieval, e hoxe en día estamos tan sociabilizados na ortografía do castelán que calquera outra opción nos parece inviábel. Com quen queremos comunicar? só con nós mesmos ou co resto das variedades? Esa é a grande pregunta. Se só queremos falar con nós mesmos, o galego oficial é perfecto, e usar nh e lh é complicar, porque a xente pode apañar o galego e colocarlle a ortografía do castelán e pronto, é o máis sensato. Mais se aspiramos a comunicar algo diferente, se aspiramos a falar con douscentos millóns de persoas, como dicía o presidente Feijóo, daquela debemos mudar algunhas cousas.
Xa, mas, escribindo ‘opçom’, conseguiremos comunicar con alguén?
A norma Agal naceu para ser unha ponte entre as falas galegas e a escrita do portugués, no convencimento de que os galegos sentirían como máis próxima esta ortografía tendo em conta a pronuncia.
Non era mellor escribir -ção aínda que leamos çom ou zom ou ción? Ao final, a escrita non deixa de ser unha convención, non é o mesmo que a fala.
O tema é chegar a iso. Mais, mesmo que uses o galego oficial é importante ver o portugués como un reforzo. O Narcis Serra, presidente de Caixa Catalunya afirmaba hai pouco: “O Brasil é unha grande oportunidade, só temos un problema, a lingua”. Os galegos non temos ese problema. Os medios de comunicación poderían facer moito pola difusión disto. GALICIA HOXE, por exemplo, podería ter unha parte en portugués, unha sección semanal de Lusofonía, por exemplo. Ou esta entrevista a partir deste punto poderías escribila con grafía portuguesa.
Feito.
São cousas que se podem fazer. Não esqueço um dos primeiros manuais de galego, ano 1980, onde aparecia um mapa da nossa língua no mundo e estavam a Galiza, o Brasil, Portugal, etc. Como seria a perceção das diferentes gerações de alunos e alunas galegos se nos manuais escolares continuasse esse mapa? Menos preconceitos, com certeza.
Involuímos?
Nalgumas questões sim.
Lembra cando na TVG punham Os novos (The Young Ones)?
Lembro.
Há pouco baixei da internet alguns capítulos e reparei em que o galego era, na verdade, além de mais rico, mais próximo ao português. Fomos eliminando algumas palavras que estavam no uso ou no debate aqueles anos?
Fomos. A geração de 80 ficou marcada pola questão normativa. As gerações que chegamos depois temos um toque de humor, de retranca, que na Galiza é absolutamente imprescindível.
Para acabar, que opina do decreto do galego e a política linguística da Junta?
Falando de humor… a legislação sobre o que se elabora o decreto, os objetivos a alcançar e as ações que se querem implementar para atingir os objetivos som incoerentes entre si. Não se pode garantir um conhecimento similar de ambas as línguas com uma quota de 50%. É uma questão técnica. Não se pode superar os preconceitos sobre o galego dando as matemáticas em castelhano. É uma questão técnica. Por se não bastasse, o castelhano é aproveitado na sua máxima capacidade, em palavras do presidente Feijoo, para comunicar com 400 milhões de pessoas. O galego continua infra-utilizando-se. No fundo, o que se trata é de tornar inútil a língua em que se desenvolve esta entrevista. O passo seguinte, a demagogia do liberalismo de mercado.

Março 2010

Entrevista no Novas da Galiza

Filed under: Entrevistas — valentimrfagim @ 10:58 PM

http://www.novasgz.com/pdf/ngz80.pdf

RAIMUNDO SERANTES / Um velho colaborador desta casa tornou-se, no mês de Junho, no novo presidente da Associaçom Galega da Língua (AGAL). Encabeça umha lista de pessoas que vem a representar umha ruptura com aquela AGAL mais académica. Com esta candidatura, chegam ao Conselho da associaçom decana do lusismo as novas geraçons deste movimento, vinculadas à docência, os centros sociais e a Internet. É umha viragem que está a levantar grandes expectativas entre a base social do reintegracionismo, em que Fagim é sobretodo conhecido polo livro O Galego (Im)Possível e até por um manual de recentíssima publicaçom: Do Ñ ao NH.

Nos últimos anos, o reintegracionismo parece estar a ganhar apoios sociais bastante significativos, mas a AGAL nunca deu encontrado o seu sítio… porquê?

Na AGAL há diferentes sensibilidades; as de tipo académico e as de género mais social. A correlaçom das duas dinámicas tem provocado que a associaçom nom se tenha manifestado na sociedade de umha forma unívoca. A nossa intençom é impulsionar umha associaçom de tipo social, chegando ao maior número de pessoas de todo o tipo.

Entom, em que se distinguiria a AGAL de umha organizaçom como A Mesa ou os centros sociais?

A Mesa é umha organizaçom centrada na normalizaçom lingüística. Quanto à razom de ser dos centros sociais, esta varia muito; é um mundo bastante heterogéneo ideológica e lingüísticamente, embora todos tentem socializar as suas ideias através desses espaços. A razom de ser da AGAL é ser um difusor do reintegracionismo.

Acabas de publicar um livro em português padrom e diriges umha associaçom que promove umha norma galega dentro do mundo lusófono. Em que medida esta discrepáncia tem travado a expansom da AGAL?

Para a língua galega existem várias estratégias: umha é a galego-castelhana e outra é a galego-portuguesa. Cada umha delas subdivide-se internamente. Por exemplo, na estratégia galego-castelhana nom é o mesmo um Ferrim que um Freixeiro Mato. Dentro da estratégia galego-portuguesa acontece o mesmo: umha é a da norma da AGAL, que parte da base de que ter umha vestimenta ligeiramente diferente pode ajudar a que se espalhe o reintegracionimo e outra é a do Acordo Ortográfico, que parte da base de que, umha vez que todos os países da Lusofonia vam adoptar a mesma ortografia, nós também devemos unir-nos. Tradicionalmente, tem-se dividido a estratégia galego-portuguesa nessas duas tedências, por exemplo, quando é explicada a alguém de fora. Porém, sem negar esta, eu faria outra subdivisom. Pegaria no Manual Galego de Língua e Estilo [que propugna a norma da AGAL] e o livro que acabei de editar [Do Ñ para o NH] e poria-os à frente de umha pessoa. Pode ser que haja quem vaia reparar em que norma estám escritos, mas também há quem simplesmente vaia ver se ambos os livros som úteis ou nom para o reintegracionismo. Esta é a sensibilidade com que eu me identifico. Por isso, no Conselho estám todas as tendências representadas.

Falávamos antes dos avanços do reintegracionismo, mas ainda se encontra mui longe de um objectivo fundamental: ser conhecido polo conjunto da sociedade que está para além destes debates. Que pode fazer a AGAL para solucionar isto desde já?

No nosso programa temos duas áreas que vam ao encontro disto que estás a dizer: Difusom do Reintegracionismo, cujo objectivo é promover a ideia de galego, português e brasileiro serem a mesma língua. A outra área é Difusom da Lusofonia na Galiza. Umha é mais de tipo ‘ideológico-pleno’ que consiste em constatar que galego e português é a mesma língua, fazendo campanhas para irradiar essa ideia. Onde? Pois basicamente no nacionalismo e entre as pessoas que, sem serem nacionalistas, podem ser galego-falantes ou simplesmente sentir afinidade com o português. Mas eu também estou a pensar, por exempo, num cidadao médio de Vigo. Nesta cidade, umha pessoa da minha idade provavelmente fale castelhano, como todas as suas amizades, e provavelmente o único galego que ouça seja o da TVG e o de algum avó, se tiver e se for à aldeia ao fim-se-semana. Para este tipo de pessoas há que defender outro tipo de estratégias, e a nossa seria a difusom da Lusofonia na Galiza. Quer dizer, difundir o que venha de Portugal e do Brasil através de múltiplas vias: música (veja-se Cantos na Maré), literatura ou encontros associativos transfronteiriços… É outra via diferente, em que português e galego partem, em princípio, como línguas diferentes, mas nós estamos convencidos que quando um galego começa a interagir com Portugal cedo ou tarde nascem umha série de ligaçons sem necessidade de empurrar. Disto já tenhem falado muitas pessoas, mesmo algumhas que à partida nom tenhem muito interesse no tema da língua, como recentemente Carlos Núñez.

Pensa-se que as pessoas reintegracionistas vivem numha espécie de prepotência, como se fossem as únicos que ‘estám na onda’, e todas as demais fossem ‘ignorantes’…

É verdade. É umha das minhas autocríticas. Eu próprio tenho participado disto. Às vezes cremos que somos umha espécie de iluminados que chegamos onde nom chega ninguém e acabamos por ter umha atitude quase mormónica. Diria mais: temos falta de humildade intelectual e somos pouco pedagógicos. Desta maneira, por exemplo, nom fazemos o exercício de planificar a nossa expansom, porque, crendo-nos possuidores da razom, preferimos esperar que a sociedade no-la dê algum dia. Esta nom é umha boa táctica.

Julho 2009

Entrevista em Gz-nación

Filed under: Entrevistas — valentimrfagim @ 10:51 PM

http://www.gznacion.com/web/noticia.php?id_noticia=14892&id_cat=14

O novo Conselho da AGAL vén de ser elixido por máis dos 2/3 da Assembleia. Como valora os resultados?

Alcançar dous terços era preciso para sermos eleitos. Destacaria sobretudo a alta participaçom, e neste sentido estamos muito satisfeitos de fazer parte dumha associaçom com tanto envolvimento por parte dos associados e associadas.

Que ambiente se respira na AGAL depois do proceso electoral? Cal vai ser a relación do novo Conselho co equipo saínte?

Polas mensagens que nos chegam, quer dos sócios quer de pessoas próximas da Agal, existe confiança na nossa equipa e boas expectativas. Sermos “novos”, como se sabe, pode ser umha fortaleza mas também umha debilidade. Tentaremos que a primeira contrabalance a segunda.

A nossa relaçom com o Conselho saliente é boa porque tanto eles como nós amamos o que fazemos e queremos que a nossa língua transite da periferia para o centro social.

Cales van ser os retos inmediatos aos vai ter que facer fronte a Associaçom?

De aqui até Setembro, teremos que resolver muitas questons de tipo administrativo. Para além disso, as diferentes comissons terám a sua reuniom fundacional com a meta de fixar a sua estrutura interna e marcar os objectivos anuais.

Considera que este Conselho se vai caracterizar por ser reformista ou pola contra continuísta coas políticas marcadas polos anteriores?

Todo novo conselho, de qualquer organizaçom, deve aspirar a rentabilizar o bom trabalho feito até entom, que é muito, e abrir novas vias. A respeito disto último, como referenciamos no Blogue da candidatura http://www.pt-gz.org/candidatura/blog1.php, a nossa ideia central é levar à sociedade o discurso reintegracionista. Para isto é preciso seguir estratégias diferentes segundo o perfil do público alvo: Internet, FAQ, cultura do Brasil e Portugal, Fórum da Língua…

Unha das propostas defendidas pola súa candidatura é que a AGAL continúe pola senda da profesionalización. Que vai achegar esta nova liña á asociación?

Eficácia. Toda associaçom com vontade de ter releváncia social joga com umha aritmética entre profissionalizaçom e voluntarismo, desde as entidades mais pequenas até as maiores. O ponto chave é delimitar que áreas devem ser profissionalizadas. No nosso caso achamos que deve ser a informática e a coordenaçom geral. No caso do informático porque o PGL tem sido o melhor produto ideado no seio da Agal nos últimos tempos. A coordenaçom geral porque tem que haver um responsável último de que o programa se cumpra.

O galego está a sufrir un dos peores retrocesos da súa historia. A que considera vostede que se debe esta situación?

Amigos e amigas do Gz-nación, esta questom daria para vários livros. De facto, a resposta pode focar-se de muitos ángulos. Vou escolher apenas alguns, nem melhores nem piores do que outros.
Para umha variedade alcançar o estatuto de língua precisa haver umha comunidade que a assuma como própria e que a use. Essa comunidade deve ser heterogénea do ponto de vista social, económico, habitacional, etária, profissional… Quer dizer, nessa comunidade a língua tem que ser falada pola empresária e a operária, o que muito tem e o que pouco ou nada, o citadino e o da área rural, o velho e a criança, etc. É o que acontece em Portugal e no Brasil, espaços onde a nossa língua tivo êxito. Como todos e todas sabemos isso nom se dá na Galiza. Quer se consultamos os estudos estatísticos ao respeito como se nos limitamos a observar a olho nu, o processo só tem um nome: substituiçom linguística.
Este processo também se dá no espaço de expressom catalá com umha diferença importante entre a Catalunha e Valência. Em que se diferenciam ambas? No papel das elites. Enquanto na Catalunha existem elites a usarem a língua catalá, caso do presidente do F.C. Barcelona por citar umha personagem bem conhecida, em Valência a aposta das elites foi o castelhano. Como sabemos, o ser humano, polo geral, tende a imitar a quem tem mais prestígio.
De um ponto de vista diferente, há umha pergunta prévia a toda política linguística: para quê? Por outras palavras, qual vai ser a funçom da nossa língua na Galiza e qual a do castelhano? Podíamos acrescentar ainda outra pergunta: houvo alguma vez umha política linguística destinada a fazer do galego a língua nacional da Galiza? Creio que nom.
Mas seria injusto acabarmos por aqui. Tendo em conta as nossa fortalezas, as nossas debilidades, as nossas ameaças e as nossas oportunidades, pergunto: as estratégias do movimento galeguizador fôrom as melhores? Estas estratégias fôrom aplicadas após umha análise equánime da situaçom ou fôrom fruto de interesses pessoais e teimas particulares?

Pola contra o reintegracionismo conta cada día con máis simpatizantes. Que pode achegar o reintegracionismo á normalización lingüística?

O facto de a Galiza ter ficado inserida no Reino de Espanha tivo três consequências importantes do ponto de vista linguístico. Duas delas som ensinadas nos manuais escolares. A primeira foi a nossa língua ficar relegada às funçons sociais mais periféricas: a oral e a familiar. É por isso que hoje existem políticas de normalizaçom linguística.
A segunda foi a castelhanizaçom, muito maior do que se ensina nas escolas. O pior é que o processo continua. A atitude tipo de um falante é fotocopiar os discursos que se emitem em castelhano e a isto nom escapam as pessoas e instituiçons que deveriam oferecer modelos soberanos. Para, por exemplo, nomear umha nova realidade, pega-se na forma castelhana para fazer o decalque perfeito: “desenvolvimento sostible” “piso piloto” “parelha de feito”. Insisto, o pior é que os responsáveis de oferecer modelos soberanos, recusam a sua responsabilidade.
Umha terceira consequência que nom recolhem os manuais escolares é a estrangeirizaçom do português (portanto do “galego”) e a naturalizaçom do castelhano. Isto é o mesmo que estrangeirizar todos os produtos emanados de Portugal e do Brasil, e sentir como próprios todos os que emanam de Espanha, Argentina, México…
E aqui, acho, está a originalidade do reintegracionismo. Durante vinte e tal anos tenhem-se feito políticas linguísticas baseadas na seguinte fantasia: vamos alterar o subsidiaridade funcional da nossa língua a respeito do castelhano, usando um código subsidiário e obviando aquelas variedades da nossa língua que alcançaram o estatuto de línguas nacionais, enfim as que sim tivérom êxito social. Todos sabemos qual é a natureza das fantasias.
Em termos práticos, e sendo muito concisos, o reintegracionismo propom importar antes que traduzir ou aceitar a dependência a respeito do castelhano.

Unha das reivindicacións históricas do reitegracionismo é que se facilite o achegamento ao mundo lusófono. En que aspectos sería positivo para Galiza?

Um galego médio, fale a língua que falar, do ponto de vista sociológico e cultural, sente-se à vontade com Shakira, Manolito Gafotas, Operación Triunfo ou o diário Marca. É um universo que lhe vem dado à nascença. Um universo enorme.
O que torna a comunidade galega tam genuína na categoria das naçons é que este universo nom é o único que lhe é dado por ter nascido na Galiza. As portas da Lusofonia estám abertas de par em par. A este respeito é preciso informar e formar a cidadania, o que as nossas instituiçons nom figérom nunca. Depois, é só cruzar e usufruir.
Para qualquer galego, para qualquer galega, isto é umha riqueza enorme e apenas pessoas cegadas polo nacionalismo mal entendido ou o chauvinismo podem recusar este oferecimento.
Quanto à Galiza, seria a única comunidade nacional a beber de ambos os universos, com todas as oportunidades em que isso se pode traduzir, para já, individualizar-se a respeito de Espanha.
Outra aspecto positivo bem importante é que os galegos fomos educados na crença de a nossa língua ser local. Para aceder a outros sistemas culturais a alfándega insalvável era, e é, o castelhano. A táctica galego-portuguesa quebra isto. Sirva de exemplo o derradeiro volume de Asterix, editado em 2005. Enquanto se fam campanhas para a sua traduçom para galego-castelhano, os seus adeptos galegos já o lêrom, quer na versom castelhana, quer na portuguesa.

A falta de comunicación ou de entendemento entre as diferentes academias e colectivos en defensa do galego como A Mesa, A RAG ou a AGAL, pode debilitar esa defensa?

Com certeza. O que seria preciso seria indagar nos pontos em comum entre as diferentes instituiçons, e nom sendo que as estratégias se confrontem na sua totalidade, avançar naquilo que nos poda unir. Estou certo que, se houver vontade, podemos encontrar o mínimo múltiplo comum.
Un bo xeito de mellorar esas relacións ca RAG sería dedicar o Día das Letras Galegas a Carvalho Calero, como están a pedir dende diferentes asociacións… Son optimistas de cara a este nomeamento?
De um ponto de vista neutro, é difícil entender que ainda nom se dedicasse um dia das Letras a umha figura histórica com o perfil de Carvalho Calero. Todos sabemos o porquê mas é triste, por nom sermos mais explícitos. Será 2010 o ano de Carvalho Calero? Bom, todas as instituiçons tenhem umha quota fixa de boas notícias.

Junho 2009

Próxima Página »

Blog no WordPress.com.